فهرست محصولات بخش : کامپیوتر


کد مقاله #215 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Impact of Power Consumption in Sensors Life Time for Wireless Body Area Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
آثار مصرف انرژی در طول عمر حسگرها برای شبکه حسگر بدن
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #212 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Wagon Next Point Routing Protocol (WNPRP) in VANET
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
پروتکل مسیریابی واگن نکست پوینت (WNPRP) در وانت
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #192 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
CHALLENGES AND WEAKNESSES OF AGILE METHOD IN ENTERPRISE ARCHITECTURE
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چالش‌ها و ضعف‌های روش سریع[چابپک] در ساختار سرمایه‌گذاری
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #191 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Agile software development methodology for medium and large projects
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
روش‌شناسی توسعه نرم‌افزار چابک برای پروژه‌های متوسط و بزرگ
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #190 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT AND CHALLENGES
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
توسعه نرم افزاری چابک و چالش‌های آن
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #179 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
جدیدترین ورژن مدل بلوغ قابلیت برای نرم افزار
تعداد صفحات انگلیسی:
26 صفحه
عنوان فارسی:
The Capability Maturity Model for Software
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #178 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Using the CMM
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از CMM
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #176 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Monitors and Blocking Synchronization
تعداد صفحات انگلیسی:
121 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه نویسی موازی(مانیتور و مسدود کردن همگام سازی)
تعداد صفحات فارسی:
119 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
600,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #172 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An Efficient Group Key Management for Secure Routing in Ad Hoc Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
یک مدیریت موثر از کلیدگروه ها برای مسیریابی امن در شبکه های تک کاره
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #166 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Bayesian Filtering for State Estimation of Dynamic System
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
فیلتر بیزی برای تخمین حالت سیستم های پویا
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
800,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #162 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Introduction to the wire-speed processor and architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
معرفی پردازنده و معماری wire-speed
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #159 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Job Scheduling with Efficient Resource Monitoring in Cloud Datacenter
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
زمان بندی کاری با استفاده از نظارت منابع اطلاعاتی کارآمد در مراکز داده ابری
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #158 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
VANET-Based Secure Online Road Navigation
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
جهت یابی ایمن آنلاین جاده مبتنی بر شبکه های بین خودرویی (VANET)
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #156 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Experiments on Detection of Denial of Service Attacks using Naive Bayesian Classifier
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص حمله محروم¬سازی از سرویس با به‌کارگیری دسته¬بندی کننده نایو-بیز
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #151 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
هرم استراتژی اجتماعی: با هدف طرح چهارچوب برای ارزیانی رسانه های اجتماعی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #144 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Feature Extraction for Image Mining
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
بازیابی ویژگی ها برای تصویرکاوی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #143 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Modelling and Analysing of Software Defect Prevention Using ODC
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی و تحلیل از نرافزار پیشگیری از نقص با استفاده از ODC
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #139 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
DESIGN, PROTOTYPING and CONSTRUCTION
تعداد صفحات انگلیسی:
35 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی، نمونه‌سازی و ساخت
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #120 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Ethical, Privacy, and Security Issues in the Online Social Network Ecosystems
تعداد صفحات انگلیسی:
26 صفحه
عنوان فارسی:
مسائل اخلاقی، حریم خصوصی، و امنیتی در اکوسیستم شبکه اجتماعی آنلاین
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #119 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Thermal Modeling of Thermosyphon Integrated Heat Sink for CPU Cooling
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مدل حرارتی از ترموسیفون های یکپارچه شده با مبدل حرارتی(سینک حرارتی) به منظور خنک سازی cpu:
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #117 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Transactions in Distributed Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تراکنش‌ها‌ در سامانه‌ها‌ی توزیع شده
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #114 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Making the Most of Current Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ساخت بیشتر سیستم های کنونی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #112 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
INFORMATION AS AN ASSET: THE SENIOR MANAGEMENT AGENDA
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
اطلاعات به عنوان دارایی : صورت جلسه مدیریت ارشد
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
45,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #111 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Analysis of Information Technology Effectiveness on Brand Using System Dynamics: An empirical study
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر برند با استفاده از دینامیک های سیستم: مطالعه تجربی در شرکت فرآورده های
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #101 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
C-VeT an open research platform for VANETs: Evaluation of Peer to Peer Applications in Vehicular Net
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
C-VeT یک بستر باز تحقیقاتی برای VANETs : ارزیابی نرم افزارهای نظیر به نظیر در شبکه های فضایی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #100 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Peer-to-Peer Approach to Vehicular Communication for the Support of Traffic Safety Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
یک رویکرد نظیر به نظیر در ارتباطات خودرویی برای پشتیبانی از برنامه¬های امنیت ترافیک
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #86 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Understanding the threats to DNS and how to secure it
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
درک تهدیدات DNSو چگونگی ایمن سازی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #79 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Expert Systems with Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم های نخبه با برنامه های کاربردی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #56 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Gaining Access to a System
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
حصول دسترسی به سیستم ""امنیت-آسیب پذیری- ابزار/سیستم ها/برنامه ها- محیطهای عملیاتی- ابزار تجزیه ""
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #55 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Distributed Database Design: A Case Study
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی پایگاه داده توزیعی: یک مطالعه موردی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #54 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Study on the Integrated Operation and the Development of Smart Water Grid Monitoring Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملیات یکپارچه و توسعه سیستم های هوشمند نظارت شبکه آب
تعداد صفحات فارسی:
3 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
15,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #53 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Study and Application on Machine Learning of Artificial Intellligence
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه و کاربرد یادگیری ماشینی هوش مصنوعی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #48 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Orthogonal Defect Classification Using Defect Data to Improve Software Development
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
طبقه بندی نقص متعامد با استفاده از نقص اطلاعات برای بهبود توسعه نرم افزار
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل pdf ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #46 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Using Vector Space Model in Question Answering System
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از مدل فضای برداری در سیستم جوابدهی سوال
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #44 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Artificial intelligence & Modeling aggregation
تعداد صفحات انگلیسی:
30 صفحه
عنوان فارسی:
هوش مصنوعی و مدلسازس تجمیعی
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
220,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #34 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Characterizing spot price dynamics in public cloud environments
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی خصوصیات دینامیک های قیمت مکانی در محیط های ابری عمومی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #22 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Gender policies and advertising and marketing practices that affect women’s health
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
سیاست های جنسیتی و اعمال تبلیغاتی و بازاریابی که بر سلامت زنان موثر می باشند
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #11 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
RFID Security Issues in Military Supply Chains
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مسائل امنیتی RFID در زنجیره تامین نظامی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #10 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
PUF-enh anced offline RFID securit y and privacy
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت و حریم خصوصی شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) افزایش یافته تابع کپی ناپذیر فیزیکی (PUF)
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #9 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
On the security of RFID anti-counting security protocol
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
پروتکل امنیتی ضد شمارشگر (ACSP) بر امنیت RFID
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...