کد مقاله #179 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
جدیدترین ورژن مدل بلوغ قابلیت برای نرم افزار
تعداد صفحات انگلیسی:
26 صفحه
عنوان فارسی:
The Capability Maturity Model for Software
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:
این مقاله مروری اجمالی دارد بر جدیدترین ورژن مدل بلوغ قابلیت برای نرم­افزار، یعنی CMMورژن 1.1. بر اساس بیش از شش سال تجربه در ارتقای فرایند نرم­افزار و مشارکت­های صدها بررسی­گر، CMMورژن 1.1 روش­های مدیریت و مهندسی نرم­افزار را که مشخصۀ سازمان­ها هستند توصیف می­کند چون آنها فرایندهای خود را برای توسعه و حفظ نرم­افزار بالغ می­کنند. این مقاله بر نیاز به یک چارچوب بلوغ فرایند برای اولویت­بندی عملیات ارتقا تاکید دارد، چارچوب بلوغ فرایند سطوح بلوغ و مولفه­های ساختاری مربوطه را توصیف می­کند، و مسیرهای آینده برای CMMرا به بحث می­گذارد.
کلیدواژه­ها: مدل بلوغ قابلیت، CMM، چارچوب بلوغ فرایند، ارتقای فرایند نرم­افزار، قابلیت فرایند، عملکرد فرایند، سطح بلوغ، حوزۀ فرایند کلیدی، ارزیابی فرایند نرم­افزار، ارزشیابی قابلیت نرم­افزار.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...