فهرست محصولات بخش : آمار


کد مقاله #106 زمینه: آمار
عنوان انگلیسی:
A Flexible Skew-Generalized Normal Distribution
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
یک توزیع نرمال انعطاف پذیر چوله تعمیم یافته
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #89 زمینه: آمار
عنوان انگلیسی:
Inference in Stochastic Processes
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
استنباط در فرآیند تصادفی
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #63 زمینه: آمار
عنوان انگلیسی:
choosing a research design
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
انتخاب طرح پژوهشی
تعداد صفحات فارسی:
42 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...