کد مقاله #88 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Robust multi-objective optimization design of TMD control device to .......
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی بهینه‌سازی چند هدفه قوی دستگاه کنترلTMD ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،برای کاهش بازخوردهای
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
105,000 ريال
چکیده فارسی:
طراحی بهینه‌سازی چند هدفه قوی دستگاه کنترلTMD  ،  با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،برای کاهش بازخوردهای ساختمان بزرگ در برابر تحریک زلزله


چکیده
کمک فنرها و دامپر جرمی تنظیم شده، ابزارهای معروفی هستند که به طور گسترده توسط جامعه مهندسی عمران استفاده می‌شوند. هدف اصلی این مطالعه طراحی بهینه‌سازی چند هدفه ی قوی برای کنترل این ابزار توسط الگوریتم ژنتیک جهت کنترل ارتعاش ساختاری در برابر زلزله است. برای بهبود عملکرد سیستم TMD، پارامترهای آن، از جمله جرم، سختی، نسبت میرایی، با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه، به طور بهینه طراحی شده است. برای انجام این کار، سه تابع هدف غیر تناسب پذیر عبارتند از: حداکثر جابجایی، حداکثر سرعت و حداکثر شتاب هر طبقه، در نظر گرفته شد، که به طور همزمان باید به حداقل می‌رسیدند. برای این منظور، یک رویکرد غیر تحت سلطه الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی سریع و نخبه گرا برای پیدا کردن یک مجموعه‌ای از راه‌حل‌های بهینه پارتو استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور به حساب آوردن عدم قطعیت‌های موجود در سیستم، روش بهینه سازی قوی با استفاده از روش نمونه‌گیری دنباله ایی طراحی شده است. در این مطالعه، ساختمان مثالی به عنوان یک قاب 3-D مدل‌سازی شده است و پاسخ‌های آن با استفاده از تجزیه و تحلیل چند حالتی ارزیابی می‌شود. از نتایج عددی مطالعه، مشخص شده است که سیستم TMD قوی قادر به فراهم آوردن کاهش حدود 28 درصد در حداکثر جابجایی ساختمان است.

کلمات کلیدی: دمپر جمعی تنظیم شده؛ بهينه‌سازي چند هدفه  ؛ الگوریتم‌های ژنتیکی؛ بهینه‌سازی طراحی قوی؛ تحریک زلزله.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...