کد مقاله #85 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Exact solution to free vibration of beams partially supported by an elastic foundation
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
حل دقیقِ ارتعاش آزاد تیرهایی که قسمتی از آن روی تکیه‌گاهِ بستر الاستیک قرار گرفته است
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
حل دقیقِ ارتعاش آزاد تیرهایی که قسمتی از آن روی تکیه‌گاهِ بستر الاستیک قرار گرفته است

س.ا. متقیانa ، م. مفیدaو* و پ. النجاریb
a: دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
b: دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران، صندوق پستی: 13516
دریافت شده در تاریخ 20 آگوست 2010؛ بازبینی شده در تاریخ 5 آوریل 2011؛ قبول شده در تاریخ 11 ژوئن 2011
چکیده
این تحقیق به مسئله‌ی ارتعاش آزاد تیر بر بستر الاستیک از نوع وینکلر که در طول مشخصی از تیر توزیع شده است، مربوط می‌شود. راه‌حل بسته‌ی این مسئله، با حل معادلات دیفرانسی حاکم بر تیرها توسعه داده شده‌ است. به علاوه یک دیدگاه ریاضی جدید برای یافتن راه‌حل تحلیلیِ دقیقِ ارتعاش آزاد تیر با شرایط مرزیِ ترکیبی ارائه شده است. در طول روند صحت سنجی، نتایج با جزئیات مورد بحث قرار گرفته‌اند. در نهایت نتیجه گرفته شد که روش ریاضیِ ارائه شده می‌تواند به صورت موفقیت آمیزی راه‌حل دقیقِ مسئله‌ی ارتعاش آزادِ تیرهایی که قسمتی از آن روی تکیه‌گاهِ بستر الاستیک قرار گرفته است را تحت شرایط مرزیِ ترکیبی ارائه دهد.
کلمات کلیدی: تیر؛ سری فوریه؛ بستر الاستیک؛ توزیع جزئی، مرز مقید
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...