کد مقاله #81 زمینه: زمین شناسی و معدن
عنوان انگلیسی:
A Global Review of Metro Station Construction Projects
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
مروری جهانی بر پروژه های ساخت ایستگاه مترو
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
پروژه­های ساخت مترو از لحاظ فنی و اقتصادی باید بهینه شود تا به حداکثر کارایی برسد. با توجه به این امر، انتخاب یک روش حفاری بسیار مهم است، در نتیجه با خدمات شهری در دسترس مداخله­ای نداشته باشد و خرج­های اضافی را تحمیل نکند. توسعه روش­های ساختم تنوع جدیدی از قبیل روش تونل­زنی اتریش جدید (NATM)، برش و پوشش و پوشش و برش محیط مناسبی برای مهندسان طراح فراهم کرده است تا مناسب­ترین جایگزین حفاری را بپذیرند. در این تحقیق، رایج­ترین روش­های ساخت ایستگاه­های متروی زیرزمینی بحث می­شود. همچنین، روش­های مختلف سیستم­ها پیش حمایتی زمین برای کنترل ناپایداری فضای زیرزمینی کنده شده (همگرایی) و نشست در مناطق شهری توضیح داده شده است.
کلمات کلیدی
پروژه­های ساخت مترو، NATM، برش و پوشش، پوشش وبرش
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...