کد مقاله #55 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Distributed Database Design: A Case Study
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی پایگاه داده توزیعی: یک مطالعه موردی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
20,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:تخصیص داده یک مسئله مهم در طراحی پایگاه داده توزیعی است. به طور کلی، الگوریتم های تکاملی مورد استفاده برای تعیین تخصیص های تکه ها به سایت ها استفاده می شود. الگوریتم های تخصیص داده باید تکرار، فرکانس های پرس و جو، کیفیت خدمات (QoS) ، ظرفیت های استناد، هزینه های به روز رسانی جدول، هزینه های انتخاب و طرح ریزی را کنترل کنند. بسیاری از الگوریتم ها در مقالات به یک یا چند مولفه از مسئله توجه می کنند. در این مقاله، ما یک مطالعه موردی بادر نظر گرفتن تمام این ویژگی ها ارائه می دهیم. مدل پیشنهادی از برنامه نویسی انتگرال خطی برای فرمول بندی این مسئله استفاده می کند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...