کد مقاله #18 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Nonparametric Identification of Nonlinear Systems in Series
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی غیرپارامتری سیستم¬های غیرخطی در سری¬ها
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
در این مقاله، یک روش که امکان شناسایی دو سیستم غیرخطی در سری­ها را می­دهد معرفی می­شود. دقیق­تر بگوییم، شناسایی سیستم­فرعی غیرهطی دوم تحت آزمایش با در نظر داشتن تاثیرات غیرخطی بودن سیستم فرعی اول تحقق می­یابد. این روش بر اساس برآورد پاسخ­های فرکانس هارمونیک بالاتر از اندازۀ سیگنال­های ورودی و خروجی اغتشاش یافته شده می­باشد. سپس سیستم غیرخطی دوم با مدل غیرپارامتری تعمیم­یافتۀ هامرشتیتن[1] که با سری­های توان مربوط به فیلتر­های خطی ایجاد می­شود، مدلسازی می­شود. این روش به طور تجربی در چارچوب معروف انتشار غیرخطی موج­های آکوستیکی اعتبارسنجی می­شود.
 
اصطلاحات شاخص: پاسخ فرکانس، مدل تعمیم یافتۀ هامرشتین، شناسایی هارمونیک بالاتر، سیستم غیرخطی، سیستم­های غیرخطی در سری­ها.


[1] Hammerstein
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...