کد مقاله #159 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Job Scheduling with Efficient Resource Monitoring in Cloud Datacenter
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
زمان بندی کاری با استفاده از نظارت منابع اطلاعاتی کارآمد در مراکز داده ابری
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
محاسبات ابری یک مدل محاسباتی که از تقاضای بالایی برخوردار است ,این مدل با استفاده از  مجازی ساختن تکنولوژی برای کاربران منابعی  از داده های  به فرم ماشین های مجازی از طریق اینترنت فراهم می­آورد.با توجه با خاصیت سازگاری این تکنولوژی ,محاسبات ابری  یک جایگزین مناسب برای سازمانها می­باشد تا بتوانند داده های ابری (سرورهای ابری) خودشان را تشکیل دهند.
اما از آنجا که منابع محدود می­باشند  در این کلودهای خصوصی ماکسیمم­سازی استفاده  از منابع  و  ارائه خدمات تضمین شده برای کاربران  هدف نهایی می­باشد.به همین خاطر برنامه ریزی یا همان زمان بندی کاری لازم است. این تحقیق بر روی  یک ساختار داده ای کارآمد برای مدیریت منابع و  تکنیک­ برنامه ریزی  منابع  در یک محیط کلود(محیط ابری)خصوصی منتشر شده است و یک مدل کلود را هم مورد بحث و بررسی قرار می­دهد. الگوریتم برنامه ریزی مطرح شده شامل انواعی از کارها و منابع دردسترس بودن منابع در  تصمیم گیری برنامه ریزی آنها می­باشد. درنهایت مدلسازی را با استفاده از cloudsim  انجام می­دهیم  و الگوریتم خودمان را با دیگر مدل­های  موجود از قبیل V-MCTو الگوریتم های برنامه ریزی اولویتی  مقایسه می­کنیم.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...