کد مقاله #130 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Adaptive Droop Control Applied to Voltage-Source Inverters Operating in Grid-Connected and Islanded
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل تطبیقی خمیدگی اعمال شده به منبع ولتاژ اینورترهای عامل در حالت های متصل به شبکه و جزیره ای
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
105,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
در این مقاله یک کنترل جدید برای اینورتر منبع ولتاژ با قابلیت انعطاف پذیری در حالت به شبکه متصل شده و حالت جزیره ای می شود. طرح کنترل است بر اساس روش خمیدگی است که از برخی پارامترهای شبکه ای برآورد شده مانند ولتاژ و فرکانس و دامنه و زاویه امپدانس شبکه استفاده می کند. از این رو، اینورتر قادر به تزریق قدرت اکتیو و ری اکتیو به طور مستقل به شبکه است.کنترل کننده دینامیک مناسب جدا از اندازه شبکه امپدانس و فاز فراهم می کند. این سیستم همچنین قادر به کنترل جریان توان اکتیو و ری اکتیو به طور مستقل برای طیف وسیعی از مقادیر شبکه امپدانس است. نتایج شبیه سازی و تجربی به منظور نشان دادن امکان کنترل پیشنهادی، ارائه شده است. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...