فهرست محصولات بخش : کشاورزی و صنایع غذایی


کد مقاله #170 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Biodegradation of oxadiazon by a soil isolated Pseudomonas fluorescens strain CG5: Implementation in
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه زیستی اگزادیازون توسط سودوموناس فلوروسنس سویه CG55 جدا شده از خاک: طراحی یک راکتور از بین برند
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #169 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Degradation of oxadiazon in a bioreactor integra ted in the water closed circuit of a plant nursery
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه اگزادیازون در یک بیوراکتور یکپارچه در سیستم آب مداربسته در یک مرکز پروش گیاه
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #94 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
In fl uence of different rates of gypsum application on methane emission from saline soil related wi
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر نسبت متناوت از بکارگیری گچ بر روی نشر متان از خاک شور مرتبط با رشد برنج و نفوذپذیری ریزوسفر
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #93 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Amendment of Acid Soils with Crop Residues and Biochars
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اصلاح خاک های اسیدی با بیوکارها و پسماندهای کشاورزی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
35,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...