فهرست محصولات بخش : پزشکی


کد مقاله #142 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Chemical and physicochemical properties of the high cohesive silicone gel from Poly Implant Prothèse
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی ژل سیلیکونی منسجم در پروتز پلی امپلنت(PIP)، و پروتز سینه، بعد از تشریح
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #141 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Chemical and biochemical composition of late periprosthetic fluids from women after explantation of
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
ترکیب شیمیایی و بیوشیمیایی مایع های پیرامونی در بانوان پس از خارج کردن پروتز پلی ایمپلنتPIP سینه
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #140 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Breast augmenta tion: Part I e a review of the silicone prosthesis
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
افزایش سایز سینه (BA): مروری بر پروتز¬های سیلیکون
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #125 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
ANTITUMOR EFFECT OF INTRALESIONAL INJECTION WITH FORMALIN-FIXED TOXOPLASMA GONDI/ ORGANISMS ON L
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات ضد توموری تزریق زیر جلدی توکسوپلاسما فیکس شده در فرمالین بر روی سرطان ریه لوئیس در موش های ...
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #98 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
drug facts
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
حقایق مواد مخدر
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #67 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Audiometry
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ادیومتری ((شنوایی سنجی))
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #43 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Slit lamp
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
دستگاه اسلیت لمپ(چشم پزشکی)
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #35 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
The Role of microRNAs in Colorectal Cancer
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
نقش میکروRNA ها در سرطان روده بزرگ
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #16 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Protective effect and mechanism of Ginkgo biloba ]eaf extracts for Parkinson disease induced by t-me
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
اثر و مکانیسم حفاظتی عصاره¬ی برگ Ginkgo biloba در بیماری پارکینسون القایی با 1- متیل 4- فنیل .......
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #15 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Measuring gait and gait-related activities in Parkinson’s patients own home environment: a reliabili
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اندازه¬گیری فعالیت راه رفتن و مرتبط با راه رفتن در بیماران پارکینسونی در محیط خانه ای خود: مطالعه...
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #14 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Effect of a phytopharmaceutical medicine, Ginko biloba extract 761, in an animal model of Parkinson’
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اثر داروی گیاهی، عصاره¬ی Ginko biloba 761، در یک مدل حیوانی بیماری پارکینسون: چشم انداز درمانی
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #13 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
GINKGO BILOBA EXTRACT (EGb 761) MODULATES THE EXPRESSION OF DOPAMINE-RELATED GENES IN 1-METHYL-4-PHE
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
عصاره¬ی Ginkgo biloba (EGb 761) بیان ژن¬های مربوط به دوپامین، در مدل پارکینسون القایی با 1-متیل ....
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #7 زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Enhancement of alkaline protease production by Bacillus clausii using Taguchi experimental design
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
افزایش تولید پروتئاز آلکالین از باکتری باسیلوس با کمک (استفاده از) طرح (روش) آزمایشی تاگوچی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...