فهرست محصولات بخش : مهندسی پزشکی


کد مقاله #31 زمینه: مهندسی پزشکی
عنوان انگلیسی:
A New Approach on Digital Blood Pressure Measurement Method for u-Healthcare Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
رویکردی نو در روش دیجیتالی اندازه گیری فشار خون برای سیستم های خدمات درمانی U
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...