فهرست محصولات بخش : معماری


کد مقاله #57 زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Point-fixed glazing system: axonometric
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم پوشش شیشه ای نقطه ثابت
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #49 زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Fractal Geometry and Architecture Design: Case Study Review
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
هندسه فراکتال و طراحی معماری : مرور مطالعات موردی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...