فهرست محصولات بخش : محیط زیست


کد مقاله #203 زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Study on Risk Zoning Technology of Major Environmental Risk
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تکنولوژی محدوده بندی ریسک برای خطرات عمده ی زیست محیطی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...