فهرست محصولات بخش : شیمی


کد مقاله #128 زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
Polythiophene-coated Fe3O4 nanoparticles as a selective adsorbent for magnetic solid-phase extractio
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
نانو ذرات Fe3 O4 پوشیده شده از پلی تیوفن به عنوان جاذب برگزیده برای فاز جامد نقره(I) طلا(III) مس
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...