فهرست محصولات بخش : زمین شناسی و معدن


کد مقاله #81 زمینه: زمین شناسی و معدن
عنوان انگلیسی:
A Global Review of Metro Station Construction Projects
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
مروری جهانی بر پروژه های ساخت ایستگاه مترو
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...