فهرست محصولات بخش : جغرافیا


کد مقاله #60 زمینه: جغرافیا
عنوان انگلیسی:
maps and diagrams
تعداد صفحات انگلیسی:
29 صفحه
عنوان فارسی:
نقشه ها و نمودارها
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...