کد مقاله #99 زمینه: جامع شناسی
عنوان انگلیسی:
The Relevance of Community Sentiments to Australian Rural Youths’ Intention to Stay in Their Home Co
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
پیوند عواطف اجتماعی جوانان روستایی استرالیا و مقاصد ایشان برای ماندن در زادگاه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
پیوند عواطف اجتماعی جوانان روستایی استرالیا و مقاصد ایشان برای ماندن در زادگاه
نویسندگان : گریس پرتی، پاول بارامستون، جف پاتریک
دانشگاه کویزلندجنوبی، توومبای استرالیا
این تحقیق عوامل اجتماعی احساس که می تواند واسطه ی عوامل ضعف ساختاری باشد، در مورد مقاصد جوانان روستایی استرالیایی برای ماندن در زادگاه خود، مورد بررسی قرار می‏دهد. به طور کلی 3023 استرالیایی در سنین 13- 18 سال به آیتم های تشخیص احساس اجتماعی شامل : (حس تعلق ، حس اجتماعی و حمایت اجتماعی ) وکیفیت ذهنی زندگی، پاسخ دادند. نقطه ضعف ساختاری ،  به واسطه‏ی اندازه‏ی جامعه ، نشان داده می شود. شرکت کنندگان به این سوال که: «اگر میتوانستم اینجا شغلی داشته باشم یا به دانشگاه یا دانشکده بروم ، ممکن است برای آینده ای قابل پیش بینی، ماندن در این شهر را انتخاب کنم.» پاسخ دادند. این بررسی همه‏ی عواملی که رابطه ای مثبت برای ماندن را داشت، نشان داد، هرچند تنها حس تعلق، تا اندازه‏ای، تاثیر اندازه‏ی جامعه را نشان داد. تاثیرات ترکیب شده برای میزان تمامی عوامل، تغییرپذیری به قصد ماندن در زادگاه %19 بیشتر از اندازه ی جامعه به تنهایی بود. بحث، اینکه چطور توجه بر عوامل ساختاری، صرفاً به عدم فهم مواجهه ی جوان روستایی در حرکت فشار وکشش، محدود است ، را بررسی می کند.    
کلمات کلیدی: مهاجرت جوان روستایی، احساس اجتماعی
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...