کد مقاله #91 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
SWITCHMODE pulse width modulation control circuit
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
مدار کنترل مدولاسیون پهنای پالس SWITCHMODE
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
چکیده فارسی:
مدار کنترل مدولاسیون پهنای پالس SWITCHMODE
TL494 یک مدار کنترل مدولاسیون عرض پالس با فرکانس ثابت است که در درجه اول برای کنترل منبع تغذیه SWITCHMODE طراحی شده است. 

مدولاسیون عرض پالس خروجی به وسیله ی مقایسه ی شکل موج دندانه اره ای مثبت در سراسر خازن   با هر کدام از دو سیگنال کنترل انجام می شود. دروازه های NOR، که ترانزیستورهای خروجی Q1 و Q2 را فعال می کنند، تنها زمانی فعال می شوند که ساعت-ورودی خط فلیپ-فلاپ در حالت کم آن باشد. این تنها در طول برهه ی زمانی که ولتاژ دندانه اره ای از سیگنال های کنترل بزرگتر است، اتفاق می افتد. بنابراین، یک افزایش در دامنه سیگنال کنترل باعث کاهش خطی مربوطه در عرض پالس خروجی می شود. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...