کد مقاله #90 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Strain-insensitive and high temperature fiber sensor based on a Mach–Zehnder modal interferometer
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
سنسور غیر وابسته به فشار و درجه حرارت بالا براساس تداخل سنجی معین
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:
در این مقاله سنسور غیر وابسته به فشار و درجه حرارت بالا براساس تداخل سنجی معین ارائه شده است. آن درمورد قسمتی از هسته کوچک فیبر حساس به نور(SCPSF)که بین از به هم تابیدن دو وجه فیبر است منتشر شده است. در مقایسه با سایر سنسور فیبر دمای بالا براساس تداخل سنجی معین، سنسور ما بالاترین حساسیت دمایی pm/oC64/106 از دمای200 درجه سانتیگراد تا 1000درجه سانتیگراد، را دارد. درجه حرارت به میزان حساسیت به فشار سنسور پایین است و در حدود 000675/0 است. دلایل تحقق بخشیدن به حساسیت به درجه حرارت بالا هم بحث شده است.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...