کد مقاله #87 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
The Test Facility and Methods of Measuring Engine Power
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
مرکز تست و روش­های اندازه­ گیری قدرت موتور
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
چکیده فارسی:
مرکز تست و روش­های اندازه­ گیری قدرت موتور
مرکز تست و سلول­های تست
برای تست یک موتور، باید بتوانیم عملکرد متفاوت حالت­های تنظیم­شده و سایر انواع موتور را مقایسه کنیم. برای انجام این کار، کنترل ترکیبی و سیستم کسب داده­ها لازم است. برنامه تشریحی بیشتری قبل از قراردادن یک وسیله لازم است. مقررات برای رویه­های تست ترکیبی تا مقررات پرمسئولیت انجام شده که حالت یک موتور یا تست سلولی  وسیله­نقلیه در داخل یک آزمایشگاه پچیده ارتقا یابد. چنین آزمایشگاهی به شدت به تجهیزات و ابزار تست پیشرفته وابسته است. این ابزارها به­طور یکسان نیاز به سرویس­های حمایتی و خدمات پیچیده و مهمتر قابل اطمینان دارد تا اعتبارش را حفظ کند و عملکرد مورد انتظار را برآورده کنند. به­طور مشابه، رویه­های تست جدید و پیچیده کنترل سختگیرانه پارامترهای گوناگون مثل دما، فشار، جریان، رطوبت، سرعت و غیره را نیاز دارد که تمام آن­ها در محدوده باریکی از تلرانس باند قرار دارند. بعلاوه، آزمایشگاه­های تست لازم است که با استانداردهای قوانین بین­المللی و محلی و مقررات دولتی مثل قوانین سلامتی و ایمنی در کار (1999)، کنترل مواد خطرناک برای سلامتی (COSHH)، قوانین ساختمان، مقررات نفت و آنش، استاندارههای  ISOو استانداردهای BS/BS En(این ارسالی عمومی به خانواده­ای از استانداردهای توسعه­یافته برای فراهم کردن چاچوبی به دور یک سیستم مدیریت کیفی است که بتواند به طور موثر بنا شود) مطابقت داشته باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...