کد مقاله #86 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Understanding the threats to DNS and how to secure it
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
درک تهدیدات DNSو چگونگی ایمن سازی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
چکیده فارسی:
درک تهدیدات DNSو چگونگی ایمن سازی
 
خصوصا دفترچه آدرس اینترنتی، سیستم نامگذاری دامنه (DNS)، زیرساختی حیاتی-ماموریتی است که توسط تمامی سازمان ها استفاده می شود و بدون آن نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. هنوز، علیرغم اهمیت آن، همچنان جزئی آسیب پذیر از شبکه باقی مانده است که مکررا به عنوان وکتور حمله توسط مجرمان سایبری مورد استفاده قرار می گیرد و بطور نامناسبی توسط راه حل های سنتی امنیتی محافظت می شود.
 
شکست مفتضحانه
این یک حقیقت ساده است که، زمانی که خدمات حساس DNSبا استانداردهای پایین ارائه می شوند، می تواند منجر به شکست مفتضحانه سیستم و شبکه شود. خدمات خارجی DNSسازمان –آن هایی که با اینترنت سروکا دارند –که توسط خود وب سایت ها و کاربران پست های الکترونیکی استفاده می شوند، ممکن است مستعد حملات سایبری نظیر سوء استفاده ها از تکذیب پخش شده خدمات DNS(DDoS)، یا شناسایی ساده، که همگی می توانند منجر به عملکردی مخدوش و از کار افتادگی شود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...