کد مقاله #77 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
MODELING OF NONLINEAR CYCLIC LOAD BEHAVIOR OF ISHAPED COMPOSITE STEEL-CONCRETE SHEAR WALLS OF NUCLEA
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی رفتار غیر خطی تحت بار چرخه­ای دیوارهای برشی Iشکل کامپوزیت فولاد-بتن نیروگاه­های هسته ای
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مدل سازی رفتار غیر خطی تحت بار چرخه­ای دیوارهای برشی Iشکل کامپوزیت فولاد-بتن نیروگاه­های هسته ای

در سال­های اخیر دیوارهای برشی کامپوزیت فولاد-بتن به طور گسترده­ای در ساختمان­های عظیم و بلندمرتبه استفاده شده است. با توجه به مقاومت و انعطاف­پذیری بالا، سختی افزایش یافته، خصوصیات چرخه­ای با ثبات و جذب انرژی زیاد، این دیوارها می­تواند  در ساختمان کمکی اطراف سازه مهار راکتور نیروگاه های هسته ای استفاده شود تا در برابر بار جانبی ناشی از باد و زلزله­ی شدید مقاومت کند. این مقاله مجموعه­ای از مطالعات عددی غیر خطی بر روی دیوارهای برشی کامپوزیت فولاد-بتن نیروگاه­های هسته­ای تحت بار چرخه­ای معکوس را نشان می­دهد. یک مدل اجزای محدود سه بعدی با تاکید بر مدل سازی مصالح تشکیل دهنده و نوع المان­ها در نرم­افزار آباکوس[1] ساخته شده تا رفتار فیزیکی واقعی سازه­های دیوار برشی پیچیده را ارائه دهد. تجزیه و تحلیل با پارامترهای متغیر ضخامت فولاد و مقدار بتن ساندویچ شده انجام گرفت. جززئیات مدل­سازی مولفه­های سازه­ای، شرایط تماس بین فولاد و بتن، شرایط مرزی مرتبط و روابط تشکیل دهنده آن برای بارگذاری چرخه­ای توضیح داده شده است. پس از آن، منحنی­های بار-جابجایی، بار بیشینه و مقادیر مقاومت نهایی، خصوصیات پسماند و پروفیل­های افت با داده­های تجربی مورد تایید قرار گرفت. همگرایی نتایج عددی برای نتیجه گیری مورد بحث قرار گرفت.
کلیدواژه­ها: دیوارهای برشی کامپوزیت فولاد-بتن، دیوارهای کامپوزیت دو پوسته­ای، بارگذاری چرخه معکوس، مدل سازی اجزای محدود، ظرفیت تغییر شکل، منحنی پسماند اسکلت


[1] ABAQUS
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...