کد مقاله #75 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The willingness of e-Government service adoption by business users: The role of offline service qua
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تمایل کاربران کسب و کار در به کارگیری خدمت دولت الکترونیک: نقش کیفیت خدمت آفلاین و اعتماد در فناوری
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
            تمایل کاربران کسب و کار در به کارگیری خدمت دولت الکترونیک: نقش کیفیت خدمت آفلاین و اعتماد در فناوری
چکیده
تحقیق قبلی در زمینه‏ی دولت الکترونیک، توجه زیادی را برای به کار گیری خدمت دولت الکترونیک از دیدگاه تامین کننده (دولت) معطوف کرده است. درحالی که اغلب از توجه به جنبه‏ی کاربر یا کسب و کارها غفلت کرده‏اند. درحالی که برخی تلاش‏های ابتدایی در زمینه‏ی یافتن رفتار به کارگیری شهروندان انجام شده است، تعداد کمی از آن‏ها تاثیر عوامل بر روی تمایل کسب و کارها در به کارگیری خدمات الکترونیک را بررسی کرده‏اند. این تحقیق تلاش می‏کند تا این خلا ایجاد شده در تحقیقات را با پاسخ به سوالات مقابل پر کند: چرا برخی کسب و کارها تمایل بیشتری نسبت به دیگران جهت استفاده از امکانات دولت الکترونیک برای انجام تراکنش‏های مالی دارند؟ نویسندگان این کار بر این باورند که تمایل یک کسب و کار برای استفاده از دولت الکترونیک بستگی زیادی به کیفیت درک شده از خدمات کانال‏های خشت و گلی (کانال‏های خدمت آفلاین) دولت، و همچنین سطح اعتمادی که کسب و کارها به فناوری‏های اینترنت دارند، دارد. فرض‏های رقابتی با توجه به نقش کیفیت درک شده از خدمات آفلاین در تمایلات کاربران کسب و کار جهت به کار گیری خدمات دولت الکترونیک، توسعه داده شده‏اند. با توجه به داده‏های به دست آمده از دولت منطقه‏ای در سئول کره جنوبی، از تحلیل‏ها نتیجه می‏شود که تمایل جهت به کارگیری دولت الکترونیک افزایش می‏یابد وقتی که کیفیت درک شده توسط کاربران کسب و کار از کانال‏های خدمت آفلاین، بالا باشد. هرچند، اعتماد به فناوری اینترنت به خودی خود تاثیر قابل توجهی بر روی تمایلات ندارد.نتایج و تفاسیر تئوری و عملی حاصل شده از این مطالعات توضیح داده شده‏اند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...