کد مقاله #70 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Research on the Operation Control for Rope-less hoist system Driven by Permanent Magnet Linear ....
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملکرد کنترل سیستم بالابر بدون طناب (آسانسور بدون طناب) بوسیله آهنربای دائمی خطی موتورسنکرون
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:
سیستم بالابر بدون طناب بوسیله آهنربای دائم خطی موتور سنکرون(PMLSM) انقلابی جدید در تکنولوژی بالارفتن از ساختمان های بلند محسوب می شود، اما نیازمند تکنولوژوی جدید در زمینه ایمنی و کنترل برای تحقق آن است. براساس آنالیز مرتبط با آسانسور بدون کابل که به وسیله PMLSMحرکت می کند، این مقاله در مورد عملکرد سیستم کنترل، طراحی سیستم منبع تغذیه و سیستم کنترل ایمنی صحبت می کند. موتور خطی مستقیما و بدون هیچ رابط مکانیکی بارگذاری می شود.براساس تئوری کنترل گشتاور مستقیم در موتورهای آسنکرون، قانون کنترل نیروی رانش مستقیم (DTFC)  برای PMLSM  در این مقاله تحلیل می شود.شبیه سازی بوسیله سیمولینک نرم افزار متلب صحت سیستم کنترل را تصدیق می کند. انتظار می رود نتایج بهینه شده برای ساختمان های بسیار بلند قابل استفاده باشد.
کلمات کلیدی:
آساسنسور بدون کابل (طناب) ،آهنربای دائم خطی موتور سنکرون، عملکرد کنترل، منبع تغذیه، سیستم حفاظت ایمنی، کنترل نیروی رانش مستقیم
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...