کد مقاله #69 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Study of Intermittent Stator PM-L SM Co ntrol Meth od by a Positio n Detector Usin g Hall elemen
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه درباره کنترل استاتور متناوب PM-LSM با روش آشکار سازی موقعیت با استفاده از سنسور اثر هال
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
در گذشته آزمایشگاه ما استاتور متناوب آهنربای دائمی موتور خطی سنکرون را برای جابجایی تجهیزات صنعتی پیشنهاد می¬کرد. سنسوری که برای آشکارسازی موقعیت متحرک به کار می¬رفت یک انکودر خطی بود. بدلیل اینکه سیم این انکودر خطی جابجایی متحرک را محدود می¬کرد، آن برای برای جابجایی های طولانی مناسب نبود.بنابراین، این مقاله درمورد آشکار سازی موقعیت با استفاده از سنسور اثر هال آشکار ساز موقعیت صحبت می¬کند که جای انکودر خطی را می¬گیرد.
مقدمه
اخیرا، نوع آهنربای دائم موتور خطی(PM-LSM) با سرعت وشتاب بالا وکاهش سرعت سریع، بعنوان یک دستگاه جابجا کننده صنعتی مورد استفاده قرار می¬گیرد. ساختاری که جابجایی متحرک را با در نظر گرفتن مسیر طولانی حمل و نقل محدود نکند ارجحیت دارد. بنابراین انتخاب زمین بعنوان سمت اولیه برای ساختارPM-LSM در این مورد مناسب است. هرچند به نظر می¬رسد که ضروری است از هزینه های اولیه جلوگیری شود، چراکه قرار گرفتن استاتور روی زمین هزینه های اولیه را بالا می¬برد. مقدمات استاتور متناوب PM-LSM (ISPM-LSM) برای آزمایشگاه ما انجام گرفت. برای کنترل LSM یک سنسور موقعیت برای آشکارسازی موقعیت متحرک نیاز است. وقتیکه PM-LSM کنترل می¬شود، دستگاه حسگر موقعیت برای آشکار کردن موقعیت متحرک نیاز است. این سنسور از پاسخ مغناطیسی بالای شکاف های هوا و ثبت مغناطیسی مکانهای متحرک تشکیل شده است. بنابراین، به دلیل آنکه زاویه آزادی متحرک به دلیل سیم کشی ها کاهش یافته است انکودر خطی برای جابجایی در مسیر های طولانی مناسب نیست. سپس ما استفاده از سنسور اثر هال را برای حس کردن موقعیت دستگاه را پیشنهاد کردیم،که آن را در فضایی که استاتور متناوب به وجود آورده قرار می¬دهیم.این مقاله روش کنترل آشکار سازی موقعیت متحرک وسرعت آن را وقتیکه سنسور اثر هال اسنفاده می¬شود،شرح می¬دهد.بعلاوه ما اهمیت اثر هال را در مقایسه با انکودر خطی در موقعیتی که اثر هال استفاده می¬شود، توضیح می¬دهیم.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...