کد مقاله #61 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
The Circle of Security project: Attachment-based intervention with caregiver–pre-school child dyads
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
دایره پروژه امنیتی: مداخله مبتنی بر دلبستگی با زوج مراقب کودک پیش دبستانی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده دایره امنیت پروتکل مداخله‌ای 20 هفته، مبتنی بر گروه، آموزش والدینی و مداخله روان‌درمانی طراحی شده برای تغییر الگوهای دلبستگی تعاملات مراقبت زوج های پرخطر مراقب کودک به سمت مسیر رشد مناسب‌تر می‌باشد.تمام مراحل پروتکل، از جمله ارزیابی مداخله قبل و بعد، و خود مداخله، براساس نظریه و روش دلبستگی، پژوهش فعلی بر روابط اولیه، و نظریه روابط شی است. با استفاده از نوارهای ویدیویی ویرایش تعاملات خود با فرزندان، مراقبان تشویق می‌شوند:
1.     حساسیت و پاسخگویی مناسب خود را به سیگنال‌های مربوط به حرکت کودک به دور از اکتشاف، و حرکت برای آرام شدن را افزایش دهند.
2.     توانایی خود را جهت تأمل در خود و رفتار، افکار و احساسات کودک در مورد تعاملات وابستگی را افزایش دهند.
3.     در تجارب گذشته خود که در حال حاضر الگوهای مراقبتی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تامل کنند.
در این مقاله ما زمینه مفهومی پروتکل، و خود پروتکل را توصیف می‌کنیم. پس از آن یک مطالعه موردی از مجموعه داده فعلی‌مان از 75 زوج که پروتکل را به پایان رسانیده‌اند، ارائه می‌دهیم.
کلمات کلیدی: اختلالات وابستگی - مداخله - پایگاه امن - عملکرد انعکاسی - پیش دبستانی
یکی از ویژگی‌های اصلی مفهوم من از پدر و مادر ارائه شده توسط هر دو والدین یک پایگاه امن است که از آن یک کودک یا نوجوان می‌تواند به دنیای بیرون برود و می‌تواند زمانی برگردد که مطمئن شود از او استقبال فیزیکی و عاطفی گرمی خواهد شد. در اصل این نقش در دسترس بودن است، آماده پاسخ خواسته شده تا تشویق و شاید کمک کند، اما تنها زمانی که ضرورتا لازم است مداخله می‌کنند. (باولبی، 1988، ص 11)
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...