کد مقاله #58 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Time-driven activity-base d costing in an outpatient clinic environment: Development, relevance and
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
هزینه یابی فعالیت-محور بر مبنای زمان در محیط درمانگاه بیماران سرپایی: توسعه ، ارتباط و تاثیر مدیریت
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
مدیران خدمات درمانی به طور مستمر به ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر به بیماران ترغیب می شوند. مدیریت خدمات درمانی برای برآمدن از عهده این فشارهای هزینه ای باید درک خود را از محرک های هزینه مربوطه بهتر کنند. ما  از طریق یک تحقیق موردی،چگونگی اجرای هزینه یابی فعالیت-محور و بر مبنای زمان 5 بخش درمانگاه بیماران سرپایی را نشان می دهیم  و مزایای چنین تحلیلی را  با مدرک فراهم می کنیم. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...