کد مقاله #56 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Gaining Access to a System
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
حصول دسترسی به سیستم ""امنیت-آسیب پذیری- ابزار/سیستم ها/برنامه ها- محیطهای عملیاتی- ابزار تجزیه ""
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
حصول دسترسی به سیستم
اهداف آزمون CEHپوشش داده شده در این فصل
امنیت-آسیب پذیری- ابزار/سیستم ها/برنامه ها- محیطهای عملیاتی- ابزار تجزیه وتحلیل ورود- ابزار بهره برداری.
بااستفادهاز اطلاعات جمع آوری شده تا کنون،شما می توانید هم اکنون به مرحله بعدی یعنی: به دست آوردن دسترسی به یک سیستم،منتقل شوید.تمام اطلاعاتی که شما تا به این لحظه جمع آوری کرده اید، به سمت این هدف متمرکزشده است. در این فصل شما خواهید دید که چگونه می توانید اطلاعات از تعاملات قبلی یک سیستم را کنار زده وبرای رسیدن به هدف خود از آن استفاده کنید. پس ازشمارش، اسکن کردن و پرینت گرفتن از جای پا، شما می توانید اکنون حمله خود را به سیستم شروع کنید. اگر شما به اطلاعاتی که در مراحل گذشته به دست آورده اید، مانند نامهای کاربری، گروهها، پسوردها، مجوزها ودیگر اطلاعات سیستم، نگاه کنید، شما می توانید ببینید که در حال تلاش برای نقاشی کردن یک تصویر از قربانی هستید که در نتیجه کامل شدن، امکانپذیر است. اطلاعات بیشتری که شما جمع آوری می کنید، بهتر بوده وبرای شما آسان تر است که نقاطی را تعیین کنید که متوجه حمله یا آسیب پذیریبیشترباشند. همیشه به یاد داشته باشید که به عنوان یک قلم آزمونگر یادداشت های خوب در مورد فعالیت های خود واطلاعاتی که جمع آوری می کنید را، نگاه دارید.این به دلایل متعددی، مهم است.شما می خواهید که اطلاعات را به مشتریان خود ارائه دهید، آن ها رادر میان پرونده های حقوقی خود نگاه دارید، ودر این فصل، استفاده ازاین ها به شما کمک می کند که بهترین حمله ممکن و ارزیابی را داشته باشید. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...