کد مقاله #50 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
FIELD ANALYSIS OF POLYPHASE HYSTERESIS MOTOR
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مبادلات IEEE در دستگاه های قدرت و سیستم ها "آنالیز میدان در موتورهای پسماندی چند فازه"
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
مدلی نظری و جامع از میدان برای موتورهای پسماندی ارائه شده است. با استفاده از روش ورقه جریان استاتور، معادلات میدان موتور با دقت برای شکاف هوایی و مناطق حلقه پسماند به دست آمده است. این تجزیه و تحلیل، سهم میدان واکنش مغناطیسی روتور به میدان شکاف اولیه­ی هوا با توجه به ورقه­های جریان را به تنهایی در نظر می­گیرد. برخلاف نظریه موتور القایی، این اثر واکنش، نشان دهنده واقعیت در تجزیه و تحلیل موتور پسماندی است. عبارات تحلیلی برای قدرت شکاف هوا و افت توان پسماندی روتور برای حالت ساب سنکرون، با عنوان استاتور ماشینی و پارامترهای روتور پسماندی به دست آمده­اند. این تحلیل همچنین یک بینش عمیق تر نسبت به فرآیند تبدیل انرژی ساب سنکرون در موتورهای پسماند فراهم می­کند. اعتبار این نظریه در مقایسه با نتایج تجربی و نظری ثابت شده است. با وجود اینکه یک موتور چند فاز در تجزیه و تحلیل استفاده می­شود، نظریه برای موتورهای تک فاز نیز قابل کاربرد است. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...