کد مقاله #40 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
LIQUID DIELECTRICS, THEIR CLASSIFICATION, PROPERTIES, AND BREAKDOWN STRENGTH
تعداد صفحات انگلیسی:
42 صفحه
عنوان فارسی:
دی الکتریک های مایع، طبقه بندی، خصوصیات، و قدرت جرقه زنی آنها
تعداد صفحات فارسی:
67 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
300,000 ريال
چکیده فارسی:
از دیدگاه آرایش مولکولی، می­­توان مایع را "گاز بسیار فشرده"توصیف کرد که در آن مولکول­ها بسیار نزدیک به هم قرار گرفته­اند. این را به عنوان مدل جنبشی ساختار مایع می­شناسند. ویژگی مایع حرکت آزادانۀ مولکول­های سازنده در میان خودشان البته بدون تمایلی به جدا شدن از هم است. با این همه، حرکت ذرات باردار، جریان­های میکروسکوپی آنها و شرایط میانجی با دیگر مواد موجب بدشکلی در ساختار مولکولی بهم نخوردۀ مایعات می­شوند. اصطلاحات فنی معروفی که مکانیسم­های جرقه­زنی در دی­الکتریک­های گازی را توصیف می­کند – از قبیل یونی­سازی فشرده، میانگین مسافت آزاد، رانش الکترون، و غیره— بنابراین، برای دی­الکتریک­های مایع نیز قابل به کارگیری هستند.
برهمین اساس دی­الکتریک­های مایع در این بین به دو حالت ماده تقسیم می­شوند؛ که شامل مواد عایق گازی و جامد است.. طیف وسیعی از کاربردهای دی­الکتریک­های مایع در ابزارهای قدرت نیز این جایگاه میانجی دی­الکتریک­های مایع را توصیف می­کند. روغن­های عایق در ترانسفورماتورهای ابزار و نیرو، کابل­های نیرو، مدارشکن­ها، خازن­های نیرو، و غیره استفاده می­شوند. دی­الکتریک­های مایع به طور همزمان چندین وظیفه را انجام می­دهند، یعنی:
  1.        عایق­سازی بین اجزای منتقل کنندۀ ولتاژ و کانتینر متصل به زمین، مثل آنچه در ترانسفورماتورهاست
  2.         باردار سازی عایق تهیه شده در لایه­های نازک کاغذی یا مواد دیگر، مثل ترانسفورماتورها، کابل­ها، و خازن­ها کهه در آنها از روغن­ها یا ترکیبات باردار کننده استفاده می­شود
  3.         عمل خنک­سازی با همرفت در ترانسفورماتورها و کابل­های روغنی الکتریکی از طریق گردش
  4.         پر کردن فضاهای خالی به منظور تشکیل یک بخش لایفنک قویتر الکتریکی از یک دی­الکتریک مرکب
  5.         خاموشی جرقه در مدارشکن­ها
  6.      دستیابی به خازن بالاتر با دی­الکتریک­های مایع دارای ثابت دی الکتریک بالا در خازن­های نیرو
  7. تعداد زیادی از مایعات طبیعی و مصنوعی موجود هستند که می­توان از آنها به عنوان دی­الکتریک­ها استفاده کرد. اینهاا قدرت الکتریکی بسیار بالایی دارند و گرانروی و ثابت دی الکتریک آنها تفاوت­های بسیار گسترده­ای دارد. کاربرد مناسب یک دی­الکتریک مایع در یک ابزار از طرفی با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی آن تعیین می­شود و از طرف دیگر به شرایط برای کارکردهای ویژه­ای که باید انجام شوند بستگی دارد.
  8. کاربرد دی­الکتریک­های مایع در ابزارهای نیرو در گذشتۀ نزدیک، با اتخاذ تکنولوژی­های پیشرفته­تر توسط کشورها، بهه تدریج در حال کاهش یافتن بوده است. پیشرفت­های حاصل در گاز  SF6و تکنولوژی خلأ از دهۀ 1970 عامل این روند می­باشند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...