کد مقاله #31 زمینه: مهندسی پزشکی
عنوان انگلیسی:
A New Approach on Digital Blood Pressure Measurement Method for u-Healthcare Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
رویکردی نو در روش دیجیتالی اندازه گیری فشار خون برای سیستم های خدمات درمانی U
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
روش سنتی اندازه گیری فشار خون که روش kortokoffنام دارد،فشار هوای شدیدی را به شریان بیمار اعمال می کند که می تواند سبب آسیب شدید شریان شود،مشکل دیگر این روش این است که نمی تواند فشار خون را پی در پی یا به طور متوالی اندازه بگیرد. اما فناوری مهندسی اخیر با استفاده از سنسورهای دیجیتال و ریز کامپیوترها،می تواند روش های جدیدی را  برای حل این مشکلات ارایه کند. در این مقاله،ما نوعی از روش غیر kortokoffرا پیشنهاد کردیم که می تواند بدون اعمال فشار به شریان بیمار  و از طریق تحلیل امواج نبض شریان دیجیتالی بیمار،فشار خ،ون را بگیرد. این روش می تواند از طریق تبدیل فرم موج متوالی نبض شریانی بیمار به مقادیر مطلق سیستولی دیاستولی و با استفاده از معادله ی نگاشت از قبل تعریف شده ی فشار خون بوسیله ی آزمایشات،فشار خون بیمار را چک کند.  نتایج تجربی نشان داد که روش غیر kortokoffپیشنهاد شده برای اندازه گیری فشار خون در اندازه گیری های متوالی و در مقایسه با دستگاه های فشارسنج تجاری دقتی بالاتر از 95% دارد. هم چنین روش غیر kortokoffپیشنهاد شده برای اندازه گیری فشار خون را می توان به عنوان یک وسیله ی کوچک طراحی و اجرا کرد چرا که بخش فشار هوای مکانیکی ندارد و می تواند به عنوان یک کنترل کننده ی دیجیتالی فشار خون، به شکل بسیار موثری به مناطق ارایه خدمات مراقبت از سلامتی U،برای کنترل عادی و روزمره ی فشار خون در کنار تجهیزات پزشکی خانه یا بیمارستان ارایه شود.
واژه های کلیدی: شکل موج نبض شریانی،روش غیر Kortokoff،اندازه گیری متوالی فشار خون،خدمات درمانی U
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...