کد مقاله #29 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Explaining consumer satisfaction of services: The role of innovativeness and emotion in an electroni
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعریف رضایت مشتری از خدمات : نقش نوآوری و احساسات ( هیجان) در فضای واسط الکترونیکی EME
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
بخشی از خدمات در بسیاری از حوزه های اقتصادی صنعتی فعالیت خود را از یک دهه گذشته آغاز کرده است. رشد این خدمات در "فضای واسط الکترونیکی"EME، شیوه ارتباطی شرکت ها و مشتریان را تغییر داد. با طراحی و برنامه ریزی روی مولفه های نظری مانند اعتماد، خطر دریافت شده، تلاش، احساسات و رضایت ، این تحقیق الگوی منسجمی را برای بررسی روابط بین این ساختارها در زمینه ی EMEپیشنهاد و ارائه می دهد. ما اطلاعات لازم را از 415 مشتری جمع آوری کرده و متوجه شدیم که نوآوری و احساسات در مشتری می تواند مقدمه ی اعتماد، درک خطر از خدمات، مزایای دریافت شده و کیفیت خدمات باشد. همچنین این بررسی تجربی می تواند منجر به بررسی های آتی، برای درک بیشتر و همچنین ارزیابی تاثیر نوآوری و احساسات در ظهور دست ساخته های فناوری ارتباطات (IT)مانند خدمات EMEشود. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...