کد مقاله #26 زمینه: علوم تربیتی
عنوان انگلیسی:
Key aspects of teaching and learning in accounting, business and management
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
جنبه های اصلی آموزش و یادگیری در رشته های حسابداری، تجارت ( بازرگانی) و مدیریت
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
جنبه های اصلی آموزش و یادگیری در رشته های حسابداری، تجارت ( بازرگانی) و مدیریت
این فصل سعی دارد تا مشخصه های ممیز تحصیلی موجود در رشته های تحصیلی تجارت ( بازرگانی)، حسابداری و مدیریت را مشخص نماید و همچنین سعی دارد  شیوه ها و روش هایی را که این رشته های تحصیلی بر روی فرآیند آموزش، یادگیری و استراتژی ها و تکنیک های ارزیابی تاثیر می گذارند را نیز مشخص نماید. علم تجارت بخش مهمی از تحصیلات مربوط به آموزش عالی را تشکیل می دهد. در سال های 2005 و 2006 میلادی تعداد 200.000 دانشجوی غیر فارغ التحصیل یعنی در حدود 1 درصد از تعداد کل دانشجویان وارد رشته های بازرگانی، مدیریت و حسابداری شدند. علاوه بر این بایستی به مجموع این تعداد، تعداد آن دانشجویانی که درس بازرگانی را تنها به عنوان یک درس از میان درس های موجود در رشته ی تخصصی خود می خوانند،  را نیز اضافه نمائیم. تنوع دانشجویان، رشته های تحصیلی و نیز تنوع در سهامداران و قماربازان در علم بازرگانی تنش هایی را ایجاد می نماید که به سادگی قابل رفع نمی باشند و این ها یک محیط چالش برانگیز و پیچیده ای را برای اساتید و مدرسین ایجاد می نمایند. این فصل مورد بررسی قرار خواهد داد استلزامات این نوع محیط را به منظور توسعه ی فرآیند یادگیری، آموزش و استراتژی های مربوط به ارزیابی در علم بازرگانی را. تاکید این بخش بر روی علم پایین تر از سطح فارغ التحصیلی در بریتانیا است، اگرچه امکان دارد که نیزبیشتر بحث موردنظر به طرز گسترده ای مرتبط با علم مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باشد. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...