کد مقاله #215 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Impact of Power Consumption in Sensors Life Time for Wireless Body Area Networks
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
آثار مصرف انرژی در طول عمر حسگرها برای شبکه حسگر بدن
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
شبکه­ حسگر بدن[1] (WBAN) یک استاندارد ارتباطی بهینه جهت دستگاه­های کم انرژی و بهره­برداری درون یا اطراف بدن انسان است، ولی محدود به انسان نمی­شود و برای ارائه انواع برنامه­های کاربردی از جمله پزشکی، لوازم الکترونیکی مصرفی، سرگرمی و سایر بکار می­رود [1]. از چالش­های WBAN آن است که انرژی این حسگرها (سنسورها)  توسط عمر باتری محدود شده است، به همین دلیل انتقال داده پیوسته (مداوم) برای مدت طولانی امکان­پذیر نیست. این امر منجر به بهره­وری ضعیف WBANمی­شود، زیرا انرژی پیوسته با توجه به عملیات شبکه کاهش می­یابد. الگوریتم­هایی مانند MAC zigbee802.15.4و MACانطباقی قابل اطمینان جهت کاهش جایگزینی باتری برای دفعات متعدد و صرفه جویی در مصرف انرژی مهم هستند. در این مقاله مطالعه ما روی برخی انواع سنسورها  متمرکز شده است، که آنها telosB، mica2، micazو imote2به محاسبات مصرف انرژی با استفاده از برنامه متلب[2] بستگی دارند و بر اساس MACانطباقی قابل اطمینان می­باشد. ما به تجزیه و تحلیل حسگرها با چندین گره و اندازه بسته­ها و محاسبه طول عمر همه حسگرها در WBANمی­پردازیم.
کلمات کلیدی:WBAN، حسگرها (سنسورها)، telosB، mica2، micaz، imote2، MAC  802.15.4
ZigBee، MACانطباقی قابل اطمینان
1. مقدمه
 تکنولوژی ارتباطات بی­سیم و توسعه آن به میزان زیادی در زمینه­های مختلف تحقیقات پیشرفت کرده­ است، اما هیچ کدام بیش از زمینه شبکه­های بی­سیم نیست. در میان حوزه­های مختلف پژوهشی و برنامه­های کاربردی از این تکنولوژی یکی از مهمترین برنامه­های کاربردی، شبکه حسگر بدن (WBAN) است، که می­تواند به عنوان یک شبکه کوچک متشکل از حسگرهای عامل اصلی و یا در اطراف بدن انسان تعریف شود، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است [1]. با پیشرفت­های تکنولوژیکی در دستگاه­ها با ویژگی­هایی نظیر کم هزینه بودن، اندازه کم، مصرف انرژی فوق العاده کم و انتشار، با ارتباطات قابل اطمینان بیشتر،  محدوده حالات استفاده و برنامه­های کاربردی به ویژه در مراقبت­های بهداشتی و مانیتورینگ (نظارت) گسترش یافته است[2].


[1]Wireless body area network
[2]mat  lab program
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...