کد مقاله #213 زمینه: الهیات مسیحی
عنوان انگلیسی:
Religious Epistemology
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
معرفت شناسی دینی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
معرفت شناسی دینی، مطالعه این موضوع است که  اعتقادات مذهبی افراد می تواند برخی از اشکال معرفتی (مانند دانش، توجیه، حکم، و عقلانیت) را داشته و یا نداشته باشد و آیا افراد به چنین وضعیتی که مناسب با نوع خود باشند، نیاز دارند و یا خیر. بحث فعلی بیشتر بر نوع مبنایی که افراد مذهبی دارای باورهای خاصی در مورد خدا، می­توانند به­صورت عقلانی براساس آن مورد قضاوت قرار بگیرند (آیا خدا وجود دارد، خدا چه صفاتی دارد، خدا چه کاری انجام می­دهد و غیره)و اینکه آیا لازم است آنچنان توجیه شوند که همانند یک مؤمن مذهبی به باور برسند (در بعضی جهات، باید، کلی­تر از توجیه عقلانی است). این مسائل در درجه اول سه گروه از افراد را درگیر می­کند که خود را "ایمان­گرا " (خدا­باور) و "معرفت شناسان مهذب " و "استدلال­گرا­ها " می­نامند؛ هر گروه دارای یک جایگاه هستند اما این جایگاه به طور متقابل در همه موارد انحصاری نیست. ، و در بحث، نام آنها، بیشتر موارد مورد تاکید آنها را شرح می­دهد تا جایگاه­های متقابل در بحث. در این مقاله، ما ابتدا مروری تاریخی مختصری را در مورد استدلال گرایی، ایمان­گرایی، و معرفت شناسی مهذب ارائه می­دهیم. دوم، جایگاه ایمان­گرایان را و سوم، جایگاه استدلال­گرا­ها و چهارم جایگاه معرفت شناسان مهذب مشخص می­کنیم. در نهایت برخی از نظرات را در باب وضعیت فعلی مذاکرات را جمع­بندی می­نماییم که در آنها نشان خواهیم داد که جایگاه گروه­ها متقابلاً انحصاری نیست.
 معرفت شناسی دینی، مطالعه این موضوع است که  اعتقادات مذهبی افراد می تواند برخی از اشکال معرفتی (مانند دانش، توجیه، حکم، و عقلانیت) را داشته و یا نداشته باشد و آیا افراد به چنین وضعیتی که مناسب با نوع خود باشند، نیاز دارند و یا خیر. بحث فعلی بیشتر بر نوع مبنایی که افراد مذهبی دارای باورهای خاصی در مورد خدا، می­توانند به­صورت عقلانی براساس آن مورد قضاوت قرار بگیرند (آیا خدا وجود دارد، خدا چه صفاتی دارد، خدا چه کاری انجام می­دهد و غیره)و اینکه آیا لازم است آنچنان توجیه شوند که همانند یک مؤمن مذهبی به باور برسند (در بعضی جهات، باید، کلی­تر از توجیه عقلانی است). این مسائل در درجه اول سه گروه از افراد را درگیر می­کند که خود را "ایمان­گرا " و "معرفت شناسان مهذب " و "استدلال­گرا­ها " می­نامند؛ هر گروه دارای یک جایگاه هستند اما این جایگاه به طور متقابل در همه موارد انحصاری نیست. ، و در بحث، نام آنها، بیشتر موارد مورد تاکید آنها را شرح می­دهد تا جایگاه­های متقابل در بحث. در ادامه این موضوع بیشتر روشن خواهد شد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...