کد مقاله #209 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
INDUSTRIAL MARKETING
تعداد صفحات انگلیسی:
45 صفحه
عنوان فارسی:
بازاریابی صنعتی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
اهداف ویرایشی
ژورنال بازاریابی صنعتی و کسب و کار اطلاعات آکادمیک را برای آموزش بازاریابی و جهت دهی و مدیریت بازاریابی با ایده های جدید مرتبط با اتصال کسب و کارهای مختلف را فراهم می کند. این می تواند شامل این باشد که یک شرکت یا یک سازمان چطور می تواند به بازاریابی کالاها، خدمات و ایده های خود برای شرکت یا سازمان دیگر بپردازد.
مقوله های پوشش دهنده
رقابت
کانال های ارتباطی
رسانه
ان پی دی
اداره برای رشد بین المللی
بازاریابی رابطه ای
نیروی فروش
فرهنگ خرید
-
سیستم های داده ها و مدیریت صنعتی  (IMDS)
کمک به این موضوع می کند تا مهارت های مدیریتی توسط ارتقای هوشیاری نسبت به فناوری های نوین و مفاهیم مرتبط و پیاده سازی آنها برای محصولات و فرایندهای جدید بهبود یابد. و همچنین به درک مدیران صنعتی از جنبه های مختلف فعالیت های مدیریتی کمک می کند که ارتباط بهتر آنها را تسهیل می کند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...