کد مقاله #207 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
rom concept t o implementation: The de velopment of the emergi ng clou d computin g indus try in Chi
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
از مفهوم تا اجرا: توسعه ی صنعت در حال ظهور رایانش ابری در چین
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
رایانش ابری به عنوان یک نوآوری ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات ) مهم که به طور بالقوه می تواند روشی که منابع رایانشی مصرف و تولید می شوند را دگرگون سازد، پدید آمده است. در اقتصادهای نوظهور، چنین نوآوری به عنوان روشی جدید برای فراهم ساختن زیرساخت های اطلاعاتی که دارای پتانسیل برای ارتقای اقتصادی بیشتر هستند در نظر گرفته شده است. در این مقاله، ما روند شروع  و رشد صنعت رایانش ابری در چین را، بر اساس یک مطالعه موردی عمیق بررسی کرده ایم.  ما دریافتیم که توسعه ی صنعت رایانش ابری چین که از یک مفهوم اولیه شامل توسعه مشترک زیرساخت های تکنولوژیکی و سازمانی پدید آمده است منجر به یک اکوسیستم ابری مقدماتی شده است. ما همچنین دریافتیم که چنین فرآیندی طیف گسترده ای ازکنشگران مختلف، ازجانب دولت تا جانب کسب و کار را شامل می شود، تعامل بین آنها که، به دنبال منافع خودشان هستند، توسعه رایانش ابری را به وجود آورده است. در نهایت، قرار گرفته در چارچوب سازمانی چین، ارتباط دولت –کسب و کار شاهد تغییر و تکامل در امتداد توسعه چنین صنعت در حال ظهوری بوده است، که نشان دهنده اهمیت و نقش منحصر به فرد هر دو طرف در انتشار گسترده صنعتی ( و حتی ملی) این نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.
کلمات کلیدی:چین، رایانش ابری، نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال ظهور، ارتباط دولت- کسب و کار، مطالعه ی موردی، نظریه ی کنشگر- شبکه
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...