کد مقاله #206 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Energy efficiency in wireless networks
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
راندمان انرژی در شبکه های بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:
راندمان انرژی در شبکه­های بی سیم
چکیده
این پژوهش یک مرور منابع است که راندمان انرژی و صرفه جویی توان در شبکه­های بی سیم مختلف را مطرح می­نماید. تمرکز کلی در این پژوهش به صورت غالب در شبکه­های 3Gو LTEمعطوف شده است. این پژوهش با شناسایی انواع مختلف استدلالات در صنعت موبایل برای صرفه جویی های انرژی، آغاز می شود و چرایی پژوهش گسترده راندمان انرژی مطرح می گردد. تفکیک مصرف انرژی در شبکه های بی سیم، و نیز انواع روش های مختلف بهبود بخشی راندمان انرژی در این شبکه­ها در بخش آخر این پژوهش دنبال می شوند. این پژوهش همچنین شامل یک شبیه سازی اکتاو پیرامون راندمان انرژی یک ابر موبایل مشارکتی می­باشد. این پژوهش با خلاصه­ای از حالت فعلی فناوری های مختلف صرفه جویی انرژی در حال استفاده، خاتمه می یابد.
کلیدواژگان: انرژی، راندمان، راندمان انرژی، بی سیم، شبکه ها، 3G، 4G، 5G، LTE، Wi-Fi، WDC، WMN، Green، TANGO،بیم فورمینگ، موبایل.
 
 
 
 
 
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...