کد مقاله #193 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
Principles and instruments of Islamic financial institutions
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اصول و ابزار موسسه های مالی اسلامی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
800,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
موسسه­های مالی اسلامی بخشی از اقتصاد جهانی نوین هستند و مشمول همان قوانین اقتصادی مانند سایر شرکت­کنندگان در بازارهای سنتی می­باشند. دولتمردان و بانک­های سنتی در بانکداری و سرمایه­گذاری اسلامی فرصت تجاری نویدبخشی می­بینند. طرز کار بازار سرمایه اسلامی از  سایر بازارهای مشهور متفاوت است. عوامل اقتصادی نه تنها توسط قوانین حقوقی هدایت می­شوند بلکه توسط قوانین توصیه­شده در کتاب مقدس قرآن نیز هدایت می­گردد. سرمایه­گذاری توسط موسسه­های مالی اسلامی که ویژگی­های مشخصی دارند استفاده می­شوند. تخمین ارزش سرمایه براساس ارزش واقعی آن، هر قرارداد به­طور منحصربفرد یک نوع از خدمات مالی منتج می­شود، تعریف شفافی از قیمت­های اجناس و یا خدمات، تعریف شفافی از سهم هر شریک در سود و یا زیان.
کلمات کلیدی:مدل اقتصاد اسلامی؛ موسسه­های مالی اسلامی؛ فرآورده­های مالی اسلامی
 
1- مقدمه
جغرافی تجارت مالی اسلامی بیش از 50 کشور را پوشش می­دهد که شامل کشورهای اروپایی، کشورهای مشترک المنافع، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و غیره می­شود و جایی که امروزه بیش از 300 موسسه مالی اسلامی در حال کار هستند. سرمایه کلی آنها بیش از 1 تریلیون دلار آمریکا با رشد سالانه 10-15% است (بکین، 2009).
موسسه­های مالی اسلامی بخشی از اقتصاد نوین جهای هستند و مشمول همان قوانین اقتصادی مانند سایر شرکت­کنندگان در بازارهای سنتی می­باشند. در عمل، نقش سرمایه اسلامی هر سال افزایش می­یابد. بعضی از این دلایل که باعث این رویداد می­شود را در نظر بگیرید.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...