کد مقاله #19 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Perspectiv es on system identifi cation
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
چشم اندازهایی بر شناسایی سیستم
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
220,000 ريال
چکیده فارسی:
شناسایی سیستم صنعت ساخت مدل­های ریاضیاتی سیستم­های دینامیک از داده­های مشاهده شدۀ ورودی-خروجی است. می­توان آن را فصل مشترک بین دنیای واقعی کاربردها و دنیای ریاضیاتی نظریۀ کنترل و انتزاعات مدل دانست. از این­رو، این یک احتیاج همه­جا حاضر برای کاربردهای موفق است. شناسایی سیستم یک موضوع بسیار بزرگ، با تکنیک­های متفاوت است که به مشخصۀ مدل­های مورد ارزیابی بستگی دارد: خطی، غیرخطی، هیبرید، غیرپارامتریک، و غیره. در عین حال، ویژگی­های این حوزه را می­توان با تعداد کمی اصول راهنما، مثل، جستجوی توصیفات ماندگار توسط تصمیمات مناسب در مثلث پیچیدگی مدل، محتوی اطلاعات در داده­ها، و اعتبار سنجی موثر، توصیف کرد. این حوزه جنبه­های زیادی دارد و رویکردها و روش­های فراوانی وجود دارد. یک جلسۀ آموزش خصوصی با یک بررسی در چند صفحه قطعا ممکن نیست. به جای آن، این نوشته قصد دارد یک بررسی اجمالی از جنبۀ "علم"، یعنی، اصول و نتایج بنیادی ارائه دهد و به حوزه­های مسئلۀ باز به طور عملی اشاره کند. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...