کد مقاله #187 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Business and Information Technology Confederacy for Customer Relationship
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اتحاد کسب و کار و فن آوری اطلاعات برای ارتباط با مشتری
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
یک سیستم بسیار با کیفیتِ اطلاعات منابع انسانی کل نیروی کار را، از کارگران سطح عملیاتی گرفته تا سطح استراتژیک سازمان، ارتقا می­دهد. امروزه، گفته می­شود سازمان تقاضای بیشتری در بازار دارد اگر از لحاظ خو گرفتن به تکنولوژی که در راس آن قرار دارد، رقابتی­تر و دگرگون­پذیرتر باشد. ITدر تجارت امروز سهم بسیار مهمی در رشد سازمان بازی می­کند چون اثربخشی اصلی رشد را منحصر کرده است؛ و در نتیجه، به یک رضایت بهتر مشتری و یک ارتباط و پیوند بسط یافته و بلند مدت با مشتری دست می­یابد. این به یک پیوند ثابت و کنشگرانه با مشتری نیز منجر خواهد شد. کاربردهای مختلف در ITاز نظر حفاظت و امنیت داده­های محرمانۀ شرکت و امنیت مطالب، پشتیبانی پیشرفتۀ داده­ها، و همچنین نیاز به کاربران واجدالشرایط برای دستیابی به این اطلاعات اساسی کسب و کار، کمک می­کنند. مشغله­های اصلی مدیران سیستم اطلاعات ایجاد هم سویی قوی بین کسب و کار سازمان و فن­آوری اطلاعات با هدف ارتباط با مشتری است. بنابراین برای مدیریت و استفاده از اطلاعات که یک وظیفۀ حساس است، بهتر است جدیدترین نرم­افزار و ابزارهای ITرا برای مدیریت این کار و کاهش فرصت­های خطا یا کار حشو جایگزین کرد. این ارتباط با مشتری بهتری به کسب و کار می­بخشد.
این مقاله فاکتورهای کلیدی مختلفی را که بر هم سویی بین دنیای کسب و کار و فن آوری اطلاعات امروزه برای ارتباط بهتر با مشتریان، تاثیر می­گذارند یا آن را تقویت می­کنند، تجزیه و تحلیل می­کند. همچنین، بررسی می­کند که چگونه اهداف، ماموریت و طرح فن­آوری اطلاعات با اهداف، ماموریت و طرح کسب و کار امروزی تراز و هم سو می­شوند.
کاربرد ابزارهای مختلف مثل کاربرد نرم­افزار در حوزه­ها و بخش­های مختلف سازمان به پیشرفت و کارآمدی فعالیت­های مختلف در آن بخش کمک می­کند. بنابراین، تکنولوژی در اینجا مثل ابزاری عمل می­کند که رفتارش را بسته به اندازۀ سازمان به تصویر می­کشد. رو آوردن از سیستم دستی اطلاعات به یک سیستم اطلاعات خودکار با کمک یک ابزار دوستدار-کاربر چشم­اندازی برای منطقی کردن فرایند کسب و کار و پیشبرد مسیر عمل تا کاهش هزینه به دست می­دهد. فن­آوری امروزه منبع داده­های سیستم اطلاعات (IS) را برای تصمیم­گیری استراتژیک مثل تحلیل استعداد یک شخص، قادر می­سازند. تاثیر اجرای این ابزارهای ISبه دستیابی به اهداف منطقی، عملیاتی یا حتی دگردیسی کمک می­کند. بر طبق گفتۀ Joseph W. Weissو Don Anderson(2004)، با افزایش ارزش ITاز کم تا زیاد، منابع عملیاتی کسب وکار به منابع استراتژِیک تبدیل می­شوند، و اگر این ارزش همچنان بالا رود، منابع استراتژیک به سلاح­های استراتژیک تبدیل می­­شوند. بنابراین، سطح ادغام IT/کسب و کار به طور نسبی از ضعیف تا فوق­العاده رتبه­بندی می­شود. این تبدیل شاهد یک تاثیر مهم در درجه­بندی ارتباط با مشتری و رضایت مشتری خواهد بود.
کلید­واژه­ها: سیستم اطلاعات (IS)، فن­آوری اطلاعات (IT)، هم سویی کسب و کار، تبدیلی، مرحلۀ عملیاتی، مرحلۀ معملاتی، مرحلۀ مدیریتی.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...