کد مقاله #181 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Design and Optimization of Dual-Threshold Circuits for Low-Voltage Low-Power Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی و بهینه سازی مدارهای دو آستانه ای برای کاربردهای کم ولتاژ کم قدرت
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:
کاهش نشت قدرت، به یک نگرانی مهم در کاربردهای کم ولتاژ کم قدرت، و با کارایی بالا تبدیل شده است. در این مقاله، ما با استفاده از روش دو آستانه ای، به کاهش نشت قدرت، با اختصاص یک ولتاژ آستانه بالا به برخی ترانزیستورها در مسیرهای غیر بحرانی، از ترانزیستورهای کم آستانه در مسیر(های) بحرانی استفاده کرده ایم. به منظور دستیابی به پایین ترین نشت قدرت در محدوده ی عملکرد هدف، یک الگوریتم برای انتخاب و اختصاص ولتاژ بهینه-آستانه بالا ارائه شده است. مدل جریان نشتی، به طور کلی توسط شبیه سازی HSPICEبرای برآورد نشت قدرت تایید شده است. نتایج نشان می دهد که روش دو آستانه، روش خوبی برای کاهش نشت قدرت در هر دو حالت آماده به کار و فعال است. برای برخی از مدارهای معیار ISCAS، نشت قدرت را می توان تا بیش از 80٪کاهش داد. مجموع صرفه جویی در انرژی می تواند در حدود 50٪در فعالیت های سوئیچ بالا و 20٪در فعالیت های سوئیچ پایین باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...