کد مقاله #177 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
What do we really understand about how managers make important decisions?
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ما چه درکی از چگونگی اخذ تصمیمات مهم توسط مدیران داریم؟
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
انگیزه‏ی ما برای نوشتن این مقاله دو چندان است. ما می‏خواهیم اطلاعاتی به روز برای خوانندگان و مخاطبان پویایی سازمانی در تحقیق بینش مدیریتی محیا کنیم، اما احترام و ارزش سهمی که دکتر وستون و آگور در ایجاد این مقاله در سه دهه‏ی گذشته داشته‏اند را حفظ خواهیم کرد. آگور که توسط بسیاری به عنوان پیشگام تحقیق بینشی در مورد مدیریت شناخته می‏شود، در مقاله مرتبط با پویایی سازمانی که دارای عنوان «منطق بینش: چگونه مجریان بلند پایه تصمیمات مهم را می‏گیرند» می‏باشد ادعا می‏کند که دهه‏ی 1980 می‏تواند به خوبی به عنوان یک «شاخص در تاریخ مدیریت که بینش قابل قبولی در نهایت به عنوان یک ابزار قدرتمند در هدایت تصمیم گیری مجریان به دست آمده است» باشد. در مقابل یک پیش زمینه‏ی برتری منطقی در مدیریت و تحصیلات مربوط به مدیریت، تصویری که آگور در سال 1986 ایجاد کرد یک تصویر رادیکال بود. او مدیران و مجریان را نه تنها به هماهنگی بیشتر در بینش، بلکه تقویت توانایی‏های بینشی آن‏ها جهت آن که بهره‏ورتر بتوانند مدیریت و رهبری کنند ترغیب کرد.
تحقیق آگور به طور تجربی و تئوری به دست آمده بود. او این را بر مبنای تئوری‏های در دسترس پردازش اطلاعات انسان و عملکرد ذهن و بر مبنای نتایج حاصل از مطالعات خودش بر روی بالای 2000 مدیر در آمریکا از یک تنوع وسیع و سطوح کسب و کار، به دست آورده بود. یکی از نتایج مهم و تکراری او این بود که مدیران در بالای سازمان‏ها در استفاده از بینش نسبت به مدیران در سطوح میانه یا پایین بهتر عمل می‏کنند. اگر مورد نیاز بود، استفاده‏ی مدیران ارشد از بینش را اثبات کنید. در یک مطالعه درمورد 10% بالایی بینش‏ها، آگور به این نتیجه رسید که اکثریت وسیعی استفاده از بینش را در زمان اخذ تصمیمات مهم از قبیل تصمیمات راهبردی، و زمانی که توسط سطوح بالای عدم قطعیت، اطلاعات کم از گذشته، حقایق اندک و فشار زمانی دوره شده‏اند، تصدیق کرده‏اند. به طور هوشمندانه‏ای، آگور تنها به موفقیت‏های بینشی نگاه نکرد بلکه به عدم موفقیت مجریان پس از به کارگیری بینش نیز اشاره کرد. شکست‏های بینش به وسیله‏ی فریب و تظاهر فردی، تفکر رویایی، ضمیمه به یک فرد یا یک چیز، دادن کنترل دست یک فرد، فشار احساسی، و استرس فیزیکی مشخصه بندی می‏شوند. با این حال، برخی مجریان هنوز کمبود موفقیت در تصمیم گیری را به شکست در پیروی از بینش آن‏ها در مرحله‏ی اول نسبت می‏دهند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...