کد مقاله #168 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Infl uence of Technology on the Future of Human Resource Management
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر تکنولوژی در آینده مدیریت منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
در سال های اخیر، فن آوری اطلاعات تاثیر عمیقی بر منابع انسانی (HR)، فرآیندها و شیوه های آن گذاشته است. با این حال، تحقیقات نسبتا کمی، این تاثیر را بررسی کرده است، و بسیاری از مطالعات موجود به درجه ای که سیستم های جدید سازمانی را قادر به رسیدن به اهداف خود در جذب، ایجاد انگیزه و ارزیابی کارکنان نماید، نیست. یکی از دلایل این امر، این است که محدودیت هایی مرتبط با سیستم های فعلی وجود دارد، از جمله این واقعیت ها که آنها: (الف) از سیستم های ارتباطی یکطرفه استفاده می کنند، (ب) غیر شخصی و منفعل هستند، (ج) همیشه برای تعامل بین فردی اجازه نمی دهند، و (د) اغلب یک فاصله مصنوعی بین افراد و سازمان ها ایجاد می کنند. بنابراین، اهداف اولیه مقاله حاضر، بررسی اثرات فعلی تکنولوژی در فرآیندهای منابع انسانی، مقالات موجود در مورد این موضوع، و بحث در مورد مزایا و محدودیت های بالقوه ی استفاده از این سیستم هاست. علاوه بر این، ما جهت هایی برای تحقیق و عمل در آینده، با استفاده از تکنولوژی به منظور تسهیل فرآیندهای منابع انسانی، ارائه داده ایم.
فن آوری اطلاعات، اثرات گسترده ای، تقریبا بر هر جنبه از جامعه ما داشته است. از اختراع تلگراف تا ایجاد گوشی های هوشمند، شیوه ی زندگی و مشاغل ما را تغییر است. به عنوان مثال، تکنولوژی، شیوه های خرید محصولات، برقراری ارتباط با دیگران، دریافت خدمات مراقبت های بهداشتی، مدیریت امور مالی، و آموزش دانش آموزان ما را تغییر داده است. همچنین تا به حال تاثیر عمیقی بر فرایندهای سازمانی، از جمله فرایندهای مدیریت منابع انسانی (Gueutal & Stone, 2005; Kavanagh, Thite, & Johnson, 2015; Parry & Tyson, 2011; Strohmeier, 2007)، و شیوه های سازمان در استخدام، انتخاب، ایجاد انگیزه، و حفظ کارکنان را تغییر د اده است. یک نظرسنجی جالب توجه از شرکت های پیشرو مشاور نشان داد که "... دو محرک اولیه تغییر در HR وجود دارد: فن آوری و مدیریت استعدادها ... نوآوری مداوم در تکنولوژی، اساسا نحوه ی کارکرد HR را تغییر داده است" (انجمن مدیریت منابع انسانی [SHRM]، 2002، ص. ب). در این زمینه، ما فن آوری اطلاعات (از این پس به عنوان فن آوری نامیده می شود) را تعریف می کنیم که مانند استفاده از کامپیوتر و دستگاه های مخابراتی، جمع آوری، ذخیره، بازیابی و انتشار اطلاعات را برای مقاصد کسب و کار انجام می دهد. (http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology بازیابی 2014 ژوئن 18).
با وجود تاثیر فراگیر فن آوری در HR در سازمان ها، تحقیقات نسبتا اندکی موجود است که اثر آن را بررسی نموده است (Gueutal & Stone, 2005; Olivas-Lujan, Ramirez, & Zapata-Cantu, 2007; Parry & Tyson, 2011; Ruël, Bondarouk, & Looise, 2004). بنابراین، ما معتقدیم که تحقیقات بیشتری برای ارزیابی درجه ای که تکنولوژی و مدیریت الکترونیکی منابع انسانی (HRM) سازمان را قادر به دستیابی به اهداف منابع انسانی خود نماید، مورد نیاز است (Parry & Tyson, 2011; Stone, Stone-Romero, & Lukaszewski, 2003).
E-HRM به عنوان یک سیستم که اجازه می دهد تا مدیران، متقاضیان و کارکنان، دسترسی به اطلاعات و خدمات منابع انسانی مربوطه از طریق اینترنت و یا اینترانت و یا وب پورتال یک سازمان داسته باشند، تعریف شده است (Lengnick-Hall & Moritz, 2003).
با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی در دهه های گذشته، ما معتقدیم که این موضوع بر ماهیت فرآیندهای منابع انسانی در آینده تاثیر می گذارد. بنابراین، اهداف اولیه این مقاله (الف) بررسی اثرات فعلی تکنولوژی در فرآیندهای منابع انسانی، (ب) در نظر گرفتن مقالات موجود در مورد این موضوع، (ج) بحث در مورد مزایا و محدودیت های سیستم های جدید، (د) پیش بینی چگونگی تاثیر آنها بر آینده منابع انسانی و (ه) ارائه ی رویکردهایی برای تحقیق و عمل در آینده، می باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...