کد مقاله #165 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
BUBBLY CAVITATING FLOW GENERATION AND INVESTIGATION OF ITS EROSIONAL NATURE FOR BIOMEDICAL APPLICATI
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تشکیل جریان کاویتاسیون حبابی و بررسی ماهیت سایشی آن برای کاربردهای زیست پزشکی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
104,000 ريال
چکیده فارسی:
تشکیل جریان کاویتاسیون حبابی و بررسی ماهیت سایشی آن برای کاربردهای زیست پزشکی

چکیده
در این مطالعه تشکیل کاویتاسیون حبابی هیدرودینامیک در ریزکانال­ها جهت بررسی خروجی انرژی تخریبی حاصله از این پدیده ارائه شده است و کاربرد بالقوة آن در زیست پزشکی مورد بررسی قرارگرفته است. تحقیق انجام شده شامل نتایج آزمایشگاهی از آزمایشات جریان کاویتاسیون حبابی بر روی نمونه­ها و سلول­ها می­باشد. حباب­های ایجادشده توسط کاویتاسیون هیدرودینامیک، در سطوح محیط هدف که به دقت مورد توجه قرارگرفته­اند، اثر تخریبی بالایی دارند. خروجی انرژی تخریبی حاصله می­تواند بطورموثر و کارآمد برای روش­هایی نظیر از بین بردن سنگ­های کلیه یا کشتن سلول­های سرطانی عفونت­زا به کاربرده شود. با الهام از این پدیده، آسیب کاویتاسیون(برداشتن ماده) برای سلول­های کاویتاسیون و قطعات گچ دارای خواص ماده مشابه با فسفات کلسیم در استخوان­های انسان، مورد بررسی قرارگرفت. همچنین پتانسیل کاویتاسیون حبابی هیدرودینامیکی ایجادشده در مقیاس میکرو برای درمان­های زیست پزشکی با استفاده از پیکربندی ریزکانال یک میکرواریفیس(با قطر داخلی 0.147 میلی متر و طول 1.52 سانتیمتر) نشان­داده شد.
کلیدواژگان : کاویتاسیون هیدرودینامیک؛ جریان کاویتاسیون حبابی؛ ریزکانال؛ آسیب کاویتاسیون؛ درمان زیست پزشکی؛ سلول­های سرطانی. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...