کد مقاله #163 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
High Frequency Vibration Analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل ارتعاشات فرکانس بالا
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
تمرکز این مقاله بر ضبط و تجزیه و تحلیل تنش موجی وارد شده به ماشین آلات چرخشی در رویدادهایی مانند ضربه، خستگی، و اصطکاک است. رویدادهای تنش موجی وارد شده به ماشین آلات دوار امواج عمدتا خمشی هستند (همچنین به عنوان خمش یا امواج Sنامیده می شود). این امواج از سایت آغازین  به صورت یک موج دار شدن کوتاه مدت بر روی سطحی از ماشین وارد شده است. یک سنسور حرکت مطلق (مانند شتاب سنج یا سنسور مافوق صوت) با پهنای باند و حساسیت کافی، به فعالیت موج های کوتاه مدت را با ارائه اطلاعات مهم برای کمک در عیب یابی و ارزیابی شدت، تشخیص می دهد. بحث مختصر در تولید امواج استرس و انتشار آنها به هنگام  وارد شدن امواج از سایت آغازین، ارائه شده است. پیش بینی های نظری به طور خلاصه توسط برخی از نتایج تجربی ساده تأیید شده است. از نتایج نظری و تجربی، انتظار می رود محدوده فرکانس در برابر انرژی غالب برای موج تنش های مختلف شناسایی شده است. مطالعات موردی با به کارگیری هر دو سنسور اولتراسونیک و شتاب سنج (با استفاده از روش PeakVue) نیز ارائه شده است.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...