کد مقاله #160 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
Key aspects of teaching and learning in economics
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
ویژگی های کلیدی آموزش و یادگیری در اقتصاد
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:
اقتصاد در بریتانیا هم به شکل بافت برنامه­های افتخاری تنها و هم درون یک محدوده گسترده درک مشترک آموزش داده می­شود. در هر دو مورد برنامه­ها از نظر مقیاسی طبیعی هستند اغلب ادغام محدود و یا ارجاع متقابل خواه بین لایه­های اصلی اقتصاد (یعنی اقتصاد خرد و کلان) و یا بین اقتصاد و سایر موضوعات در مدرک مشترک. برنامه های افتخاری تنها بیشتر در توسعه توانایی­ها فرضیه­ای وقتی دانشجویان تمرکز دارند. برنامه­های مشترک فضایی و یا زمانی برای توانا کردن دانشجویان برای رسیدن به درک پچیده­ای روش را ندارند و بیشتر تمایل به قرار دادن تاکید و ویژگی های مستقیم کاربردی اقتصادی در تجارت، حسابداری و امور مالی خواهد داشت. این فصل بر بافت افتخار تنها به عنوان بافت تجاری که از قبل  بر فصل 24 توجه قرار گرفته است تمرکز دارد.
به عنوان یک دانش اجتماعی، اغلب اقتصاد به همراه روش هایی از قبیل جامع شناسی، مردم شنایی، سیاست و روانشناسی به علاوه تجارت، حسابداری و موضوعات مالی که از قبل ذکر شده اند مورد مطالعه قرارمی­گیرند. خوانندگان ممکن است برای بدست آوردن درک عمیق تر نسبت به روش های متفاوت یاد گیری و شیوهای نظم دهنده مشخص به فصل 20 رجوع کنند که در آن دانشجویان ممکن است به همراه اقتصاد معرفی شوند.
به طور فزآینده آموزش اقتصاد براساس استفاده از مدل های تحلیلی می باشد که نیاز به سطح بالایی از درک ریاضی دارد جایی که در موضوعات پیشین بیشتر استدلالی و متن پایه بوده است. تمامی دانشجویان از این ویژگی برنامه های اقتصادی آگاه نیستند که در سال های اخیر منجر به حرکت دانشجویان خارج این روش در طول سال اول مانند سایر روش هایی که به توانایی خوب نیاز دارد ( برای مثال به فصل 16رجوع کنید)، بخش های اقتصادی متوجه­ی توانایی های ریاضی ضعیف در دانشجویان ورودی - موضوعی که در ادامه این فصل مورد بررسی قرار می گیرند شدند. این فصل براساس ویژگی های پایه ای آموزشی ویادگیری در بخش 1 ساخته می شود. به ویژه این گونه خواهد بود:
·        درباره روش های آموزشی و حمایتی یادگیری که بیشتر مرتبط با آموزش یادگیری توسعه می یابد: سخنرانی کردن، استفاده از فناوری­ها و حمایت از یادگیری و گروه کوچک
·         خلاصه کردن روش­های رایج برای ارزیابی در اقتصاد و کاوش برای معرفی مهارت­های قابل انتقال به ارزیابی؛
·        کاوش بعضی از مسائل نوظهور برای آموزگاران در اقتصاد، که شامل مورد توجه قراردادن نگرانی­ها راجع به توانایی­های ریاضی دانشجویان اقتصاد؛
·        نظری اجمالی و حمایت کمک آموزگاران فارغ التحصیل شده از طریق آموزگاران خصوصی این رشته
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...