کد مقاله #158 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
VANET-Based Secure Online Road Navigation
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
جهت یابی ایمن آنلاین جاده مبتنی بر شبکه های بین خودرویی (VANET)
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
اطلاعات آنلاین جاده توسط شبکه­بین خودرویی ad-hocبرای رانندگان فراهم می­شود تا آنها را به سمت مقصد مورد نظر هم به صورت بلادرنگ و هم به صورت توزیع شده هدایت کند. یک طرح برای جهت­یابی آنلاین جاده با حفظ ایمنی و حریم خصوصی مبتنی بر شبکه بین خودرویی (VANET) ارائه شده و مزیت استفاده از آن، محاسبه بهتر  نقشه راه (مسیریابی)  با دادن اطلاعات اولیه مناسب است. برای اطمینان از حفاظت رانندگان، عدم نشت اطلاعات مربوط به کوئری (در مورد مکان مقصد) و کاربر (راننده) ای که این کوئری را درخواست می­کند به کاربران دیگر از جمله مرکز معتمد یا شخص ثالث تضمین شده است. برای رسیدن به این هدف، از روش­ها و ایده­های اعتبارسنجی افراد ناشناس استفاده کردیم. طرح ما علاوه بر تشخیص هویت و حفظ حریم خصوصی، تمام موارد ایمنی لازم را دارد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...